Ceník kominických prací pro rok 2012

I. Čištění a kontrola komínů a kouřovodů od spotřebičů paliv /tuhá,kapalná a plynná/

01. Čištění a kontrola komínů od spotřebičů na tuhá paliva do 50 kW

 

1 - Komínový průduch                                                                                                       Kč 97,-

2 - Neprůlezný kouřovod /světlost do 25x25cm                                                          Kč 28,-

3 - Výběr sazí z komínového průduchu                                                                          Kč 97,-


 


 
 


 


 

4 - Docházka do objektu v BR..................................................................................................... Kč 35.-

 
mimo BR do 10km ..................................................................................................................Kč 120.-
mimo BR do 20km.................................................................................................................. Kč 240.-
mimo BR do 40km.................................................................................................................. Kč 480.-
mimo BR do 50km.................................................................................................................. Kč 600.-


Vysvětlivky k části 01.

Ceny zahrnují náklady na čištění jednoho průduchu,kontrolu komínového tělesa,zjišťování kom-
ínových závad a potvrzení o vykonané práci.Ceny jsou určeny pro pravidelnou pochůzku.Pro práce na objednávku bude použita smluvní
cena předem sjednaná.


02. Čištění a kontrola vícevrstvého komína od spotřebičů paliv na plynná paliva .

1 - Spotřebiče do 50 kW .................................................................. Kč 115.-
2 - Spotřebiče nad 50kW ................................................................. Kč 160.-


03. Čištění komínových průduchů světlost do 30 cm na tuhá paliva u organizacích.

1 - Komínový průduch světlost do 300 x 300mm ........................ Kč 110.-


04. Čištění kouřovodů od kotlů ústředního topení.

1 - Neprůlezné kouřovody světlost do 250x250mm bm ................ Kč 40.-
2 - Neprůlezné kouřovody světlost nad 250x250mm bm .............. Kč 85.-
3 - Průlezné kouřovody do výšky 60cm v leže bm ......................... Kč 90.-
4 - Průlezné kouřovody do výšky 160cm v kleče bm ..................... Kč 75.-
5 - Průlezné kouřovody výška nad 160 cm ve stoje bm ................ Kč 60.-
6 - Výška nánosu u průlezných kouřovodů /dodatek k pol. 3,4,5./

do 200mm bm ...................................................................................... Kč 62.-
do 300mm bm ...................................................................................... Kč 100.-
do 400mm bm ...................................................................................... Kč 182.-
do 500mm bm ...................................................................................... Kč 355.-
nad 500mm za každý m3 ..................................................................... Kč 1083.-

Vysvětlivky k části 04.

Výška nánosu se stanoví průměrem měrné výšky za vyustěním kotle a v ústi kouřovodu do prů-
myslového komína.


05. Čištění a kontrola průmyslových komínů od spotřebičů paliv nad 50kW.

1 - Komínový průduch světlost nad 30cm bm ..................................................... Kč 20.-
2 - Komínový průduch světlost nad 45cm bm ..................................................... Kč 25.-
3 - Komínový průduch světlost nad 60cm bm ..................................................... Kč 42.-
4 - Komínový průduch světlost nad 120cm bm ................................................... Kč 56.-
5 - Komínový průduch od spotřebiče na plynná paliva nad 100kW bm................ Kč 21.-
6 - Výběr sazí z průmyslových komínů světlost nad 30cm do 60cm......................Kč 125.-II. Odborné kominické práce - mechanické.


01. Čištění kotlů ústředního topení

1 - do výkonu 25kW ............................. Kč 114.-
2 - do výkonu 50kW ............................. Kč 183.-


02. Čištění spotřebičů paliv.

1 - Článkové kotle

výkon do 100 kW ...................... Kč 252.-
do 200 kW ................................ Kč 368.-
do 300 kW ................................ Kč 597.-
do 500 kW ................................ Kč 834.-

2 - Ocelové kotle

výkon do 500 kW ..................... Kč 978.-
do 1000 kW ............................. Kč 1.715.-
do 2000 kW ............................. Kč 2.765.-
do 3000 kW ............................. Kč 3.509.-
do 4000 kW ............................. Kč 4.613.-
do 6000 kW ..............................Kč 6.424.-
do 8000 kW ............................. Kč 8.050.-


03. Čištění ocelových kotlů Ú.T. typu CARBOROBOT a VARIMATIK

1 - o výkonu do 70 kW ............ Kč 234.-
2 - 130 kW .............................. Kč 511.-
3 - 170 kW .............................. Kč 585.-
4 - 290 kW .............................. Kč 830.-

Přirážky k uvedeným cenám.

1 - V připadě stíženého přístupu k čistícím otvorům se připočitáva ………...… 30 %
2 - Při špatném teechnickém stavu kouřové cesty a kotlů ……….................… 25 %
3 - Při nedodržení doby čištění dle vyhlášky M.V.111/81 Sb.

čištění 3 krát ročně................ 25 %
2 krát ročně........................... 50 %
1 krát ročně........................... 75 %


04. Čištění,demontáž a montáž šamotových žárových cihel u článkových kotlů
ústředního topení VSB-1 a VSB-4.


1 - Kotel o výkon do 100 kW ............................... Kč 261.-
do 200 kW ........................................................... Kč 401.-
do 300 kW ........................................................... Kč 758.-
do 500 kW ........................................................... Kč 1.029.-


05. Demontáž a montáž jednotlivých komponentů na článkové kotle středního
topení VSB-1 a VSB-4.


1 - Roštnice za 1 ks .......................................... Kč 200.-
2 - Žárnice za 1 ks .............................................Kč 336.-
3 - Zadní dekl za 1 ks ........................................Kč 336.-
4 - Popolníkové dvířka za 1 ks .......................... Kč 627.-
5 - Slza na dvířkách …………………......................... Kč 336.-

06. Čištění spalovacích prostorů u článkových kotlů.

1 - Kotle o výkonu do 200 kW .......................... Kč 292.-
2 - do 500 kW .................................................. Kč 336.-Vysvětlivky k ceníkové část I. a II.

Ceny jsou určeny pro pravidelné provádění uvedených prací.Pro práce které se nebudou
provádět pravidelně bude použita smluvní cena předem sjednaná.
V cenách je zahrnuto: doprava , docházka , přirážka za práce ve stížených a zdraví škodlivých
podmínkách a režie firmy.III. Hodinové zúčtovací sazby.


1 - HZS - 195.- Kč .......... pro práce, které nevyžadují použití ochranných dýchacích pomůcek
2 - HZS - 250.- Kč ......... za vícepráce při vložkování komínů a zednické práce
3 - HZS - 300.- Kč.......... pro práce, které vyžadují zvýšené technické znalosti a písemné
vyjádření,výpočty komínů a pro chemické čištění.


Vysvětlivky ceníkové části III.

HZS je bez dopravy.

IV. Doprava

1 - Doprava osob a nářadi za 1 km ...................... Kč 11.-
2 - Doprava materiálu za 1 km ............................. Kč 18.-


V. Revize kouřových cest.

Jedná se o cenu za jednu revizi v objektu.Při dvou je sleva 10 % a při třech a více 30 %.

1 - Lokální spotřebiče................................................ Kč 603.-
2 - Spotřebiče do 50 kW............................................ Kč 724.-
3 - 100 kW................................................................. Kč 834.-
4 - 200 kW................................................................. Kč 958.-
5 - 500 kW................................................................. Kč 1.100.-

VI. Měření emisních hodnot.

1 - měření účinnosti spalování do 25 kW.................... Kč 265.-
2 -                                                    do 40 kW............ Kč 403.-
3 - nad 40 kW 1spotřebič ........................................... Kč 943.-
4 - nad 40 kW 2.spotřebiče a více............................... Kč 472.-


VII.Nabídka ceny pro autorizované měření

Jedna se o měření malých zdrojů o výkonu do 200kW podle zákona o ochraně ovzduší č. 86 / 2002sb. § 10

Spotřebiče na plynné palivo :
1.Výkon do 50 kW ................................Kč  999.-
2.Výkon do 200 kW.............................. Kč 1.490.-

Spotřebiče na tuhé a kapalné palivo :
3.Výkon do 50 kW................................Kč  1.260.-
4.Výkon do 200 kW..............................Kč  1.740.-


Sleva bude poskytována od třech spotřebičů v jednom objektu.
V ceně je zahrnuta práce při měření , zhotovení protokolu se závěrem měření.


K cenám v tomto ceníku se připočitavá 14 % DPH.


Tento ceník platí od 1.1.2012.