Jak spravně zapojit kouřovody???

Následující informace platí pro všechna kamna, krbová kamna a krby na dřevo a uhlí včetně teplovzdušných a teplovodních. Neplatí pro kamna na pelety a plyn, protože tato topidla mají spalinové ventilátory je je nutné použití speciálních kouřovodů s jinými pravidly. Tyto informace nenahrazují ČSN, mají pouze uvést čtenáře do základů problematiky zapojování kouřovodů.

             

 

A) směr kouřovodů

 

 

Na následujícím obrázku jsou vidět dva možné způsoby zapojení kouřovodů z hlediska jejich směru. První (po vodě) je doporučován nově platnou normou. Směr kouřovodů je takový, že zúženým hrdlem míří kouřovody směrem dolů - ke kamnům. Problém je v tom, že u drtivé většiny kamen a krbů jsou jejich příruby pro kouřovody udělány postaru, to znamená, že do nich nelze zastrčit kouřovod dovnitř. Potom je nutné kouřovody otočit a udělat druhé zapojení - po kouři. Toto zapojení se používá mnoho let a považujeme ho za stejně dobré. Závěr: směr kouřovodů udělejte tak, jak to půjde. Oba způsoby považujeme za vyhovující a při revizi s tím nebudete mít problémy.


směr zapojení kouřovodů

 

 

B) délka kouřovodů

 

 

Obecně platí, že čím je kouřovod kratší, tím lépe. Délka kouřovodu by neměla přesáhnout 20% z účinné délky komína. Účinná délka komína je vzdálenost od místa, kudy vstoupíme do komína s kouřovodem až po vrchol komína. Přičemž každé pravoúhlé koleno na kouřovodu se počítá za metr délky kouřovodu.

 

 

C) kouřová klapka

 

 

Na veškerá kamna/krby doporučujeme jako první kus kouřovodu instalovat kouřovou klapku (pokud již není součástí krbové vložky). To proto, že komíny obvykle mívají výrazně vyšší tah než potřebujeme a klapkou se jeho tah dá snížit. Navíc tah komína se v čase mění podle počasí, někdy potřebujeme topit víc, jindy míň a tehdy přijde ke slovu kouřová klapka. I kdyby se později ukázalo, že klapku nebudete využívat, tak to ničemu nevadí, protože ji necháte trvale otevřenou. Je to menší škoda, než později zjistit, že musíte kouřovody předělávat a klapku instalovat dodatečně (tragédie je to u obestaveb krbů).

 

 

D) materiál kouřovodů

 

 

Kouřovody, které jsou vidět a jsou pod trvalou kontrolou mohou být jak obyčejného plechu nebo smaltované tak z nerezového plechu. Kdežto kouřovody které nejsou vidět (u obestavěných krbů) MUSÍ být z nerezu o minimální tloušťce 1mm.

 

 

E) stoupání kouřovodů

 

 

Kouřovod by nikde na své dráze neměl klesat.

 

 

F) čistitelnost kouřovodů

 

 

Často se zejména u obestaveb krbů zapomíná na to, že kouřovod musí bý KONTROLOVATELNÝ a ČISTITELNÝ. Na to je potřeba myslet při návrhu kouřovodu a případně do něj instalovat rouru či koleno s čisticím kusem. U samostatně stojících kamen to nebývá problém, protože kamna se dají odsunout, kouřovod rozebrat, odnést v igelitu na zahradu a tam vyčistit.

 

 

G) redukce na kouřovodech

 

 

Obecně platí, že spalinová cesta (kouřovod+průduch komína) se nikde nesmí zužovat. Je tu jediná vyjímka: redukci/zúžení kouřovodu lze dát hned na kouřovou přírubu na kamnech/krbu. Ovšem doporučujeme maximálně redukovat o jeden rozměrový stupeň, tzn. například ze 180 na 150 ano, ale ne ze 180 na 130 a podobně. V žádném případě nesmí být kouřovod zredukován v místě vstupu do komína.

 

 

H) dopojení do keramické vložky komína

 

 

Pokud máte komín s keramickou vložkou (Schiedel, Eko-komíny, apod.), tak nelze kovový kouřovod zastrčit natvrdo do této keramiky. Keramika se teplem neroztahuje, kdežto kov ano. To by způsobilo, že ocelový kouřovod by se v momentě zahřátí rozšířil a roztrhal by keramické hrdlo komína. Taková škoda je velice težce řešitelná a stojí spoustu peněz.

Máme dvě možnosti řešení.
a) Pokud mají kouřovod a keramika v komíně stejný průměr, tak musíme použít speciální napojovací díl. Ten obejme keramiku zvenku, je dotěsněn šňůrami a při roztažení kovu nehrozí roztržení keramiky. Tyto napojovací díly lze koupit ve všech stavebninách, které dodávají komíny.
napojení na Schiedel

b) Pokud je kouřovod menšího průměru než keramika komína, tak jednak můžeme použít výše uvedený napojovací díl a nebo můžeme kouřovod zastrčit cca 10cm do keramiky komína. Mezi kouřovodem o keramikou vznikne volný prstencový prostor, který dotěsníme tak, že jej vycpeme speciální komínovou vatou. Buď zbytkem vaty ze stavby komína a nebo jinými vatami s doloženou odolností nad 1000°C. Tyto vaty se prodávají po velkých rolích, které normální člověk nespotřebuje, proto je nejjednodušší koupit si jenom potřebný kus u nejbližšího kominíka, který vám ho rád uřízne ze své role. Viditelný prstenec vaty se pak překryje krycím kroužkem (růžicí). Toto řešení je schválené, bežně se používá, při revizi s ním nebudou problémy. Má navíc tu výhodu, že zeď/komín kolem vstupu kouřovodu se tolik neprohřívá, protože vata izoluje největší horko.
napojení na Schiedel

 

 

I) průchodnost průduchu

 

 

Při zasunování kouřovodu do komína dejte pozor na to, aby kouřovod či zděř nezasahovaly do svislého průměru komínového průduchu. Až bude kominík čistit komín, tak aby nenarazil na vyčuhující kus kouřovodu:


volný průduch

 

 

J) americký komín

 

 

Kouřovody lze rovněž zapojit do takzvaného "amerického" či "ztraceného" komína. Vše je jasné z následujícího obrázku. Je tady jediný problém: komín/kouřovod musí být čistitelný. Pokud kominík bude ze střechy komín vymetat, tak se štětkou musí dostat až na rošt kamen. To je možné u drtivé většiny kamen, když se z topeniště vyndá kouřová rozrážka (deflektor). Není to možné pouze u kamen a krbů s teplovodním výměníkem ani u sporáků, kdy kouřovou rozrážku tvoří dutá vodní nádoba výměníku či trouba. Tady by se při vymetání komína stalo to, že všechny saze z komína by zůstaly ležet nahoře na výměníku/troubě a nebylo by je možné odtud nijak vymést.
volný průduch

 

 

K) výměníky na kouřovodech

 

 

Často se setkáváme se snahami na kouřovod instalovat různá dodatečná zařízení, například teplovzdušné či teplovodní výměníky. Tyto instalace nevidíme rádi, protože takové výměníky příliš snižují teplotu odcházejících spalin do komína a tyto spaliny potom nemají dostatek energie k tomu, aby vyletěly komínem nahoru. Zvlášť citelné je to u moderních kamen/krbů, které mají vysokou účinnost, většinu tepla dokáží využít sama, tím pádem z nich odcházejí už poměrně chladné spaliny. Instalací dodatečného výměníku na takováto kamna by se stalo pouze to, že by komín netáhl a kamna by kouřila. Takovéto výměníky lze instalovat pouze na kamna a krby staré konstrukce s vysokým výkonem, nízkou účinností a vysokou teplotou spalin.


výměníky na kouřovodech

Naprosto nepřijatelné je řešení, kdy je požadavek na to, aby kouřovod vedl přes strop do patra, aby tam taky trochu topil a teprve v patře aby se kouřovod zaústil do komína.

 

 

L) stabilita kouřovodu

 

 

Kouřovody by měly být stabilní za všech podmínek, aby se nikdy nestalo, že se rozpojí a kouř by mohl začít unikat do místnosti. To obvykle není problém, pokud je z kamen jedna roura, koleno a krátká roura. Ale při složitějším vedení kouřovodu je nutné k sobě kouřovody sešroubovat samořezným šroubkem a nebo někdy i použít kotvy, které přichytí kouřovod ke zdi
kotva na kouřovod

 

 

M) prostup kouřovodu hořlavou stěnou

 

 

Pokud už není vyhnutí a kouřovod musí projít hořlavou stěnou či stropem, tak takovému stavebnímu detailu je třeba věnovat obrovskou pozornost. V žádném případě nelze použít k izolování tepla střešní vaty a nebo dokonce PUR pěnu. V tomto případě doporučujeme tento postup (klikněte)
Další informace o použitých materiálech naleznete zde.
Poznámka: hořlavý materiál je i sádrokarton, včetně červeného, tzv. "protipožárního" sádrokartonu.
N) čištění kouřovodů

Udržujte své kouřovody čisté. Měly by se čistit stejně často jako komín. ČSN udává, že to má být "několikrát" za sezónu. Za stav komína a kouřovodů odpovídáte vy.

 

O) bezpečnost

 

Zásada: vše dělejte raději až zbytečně pečlivě, než abyste něco zanedbali.