freza_schema

Frézování komínů

Frézování je činnost umožňující rekonstrukci komínů, které nemají dostatečné parametry, a to bez nutnosti bourání komínového zdiva. Při frézování dochází ke zvětšení stávajícího komínového průduchu postupným odebíráním zdiva.
 

Frézování komínů minimalizuje prašnost, které se při použití jiných metod pro zvětšení průřezu komína nelze vyhnout. Proto lze tuto metodu doporučit především pro bytové a rodinné domy, kde se díky frézovaní takový objekt nestane po dobu rekonstrukce neobyvatelným. Po každém frézování musí být komín opatřen komínovou vložkou z vhodného materiálu i potřebné dimenze dle spotřebiče paliv.

kominova_freza

Profesionální frézování komínů

Frézovat je možné komíny přímé i uhýbané. Frézovat lze komíny, které jsou v odpovídajícím technickém stavu. Technicky stav a profil komína je nutné posoudit před frézováním. Minimální průřez pro frézování je 100 mm. Při frézování lze odebrat až 1/3 síly stěny komína. Pro frézování je vhodná většina běžného stavebního materiálu. Některé materiály (např. osinkocementové trubky) lze frézovat jen za určitých okolností. Pro frézovaní naopak nejsou vhodné keramické, kameninové a kovové materiály. Při frézování sdružených komínů lze použít každý druhý komínový průduch.

p1040503

Před frézováním se stávající otvory (sopouch, vymetací a vybírací otvor) uzavřou a utěsní překryvnými deskami a provede se kontrola komínového tělesa po celé délce. Zařízení se spouští do komína shora. Frézuje se od půdice komína (nejnižší místo komínového průduchu) k jeho hlavě (odspoda nahoru). Vzniklý prach padá do půdice komína, odkud přes vybírací nebo technologický otvor vybere nebo případně odsaje průmyslovým vysavačem.
 

Prašnosti se za určitých situací nelze vyhnout ani při frézování. Toto riziko posoudí náš technik v rámci prohlídky před frézováním.
 

Po vyfrézování komína je nutné ověřit jeho technický stav. Při frézování může dojít k vydrolení ložných a styčných spár, k uvolnění cihel nebo k odhalení spalných stavebních konstrukcí (např. dřevěných stropních trámů apod.)