080f9fa14f

Vložkování již nevyhovujících komínů je nejpoužívanější způsob jejich opravy nebo rekonstrukce. Moderní spotřebiče paliv kladou zvýšené nároky na konstrukci a provedení spalinové cesty.

 

 Opatření stávajícího komínu kvalitní vložkou zabezpečí jeho další využití ať už se stávajícím nebo novým spotřebičem.

 

Technologie pro vložkování komínů jsou navrženy tak, aby celý proces probíhal shora bez nutnosti komín "otevírat."

 

K vyvložkování komínů používáme výhradně produkty od firmy SCHIEDEL.
 

Obsah tohoto článku byl použit z www.schiedel.cz